Artur Partyka

Strona oficjalna

Wybitny sportowiec Prestiżowy mówca motywacyjny Inspirujący wykładowca Znamienity ekspert Ceniony wizerunkowo autorytet

Działalność charytatywna


Sport przez długie lata kształtował charakter Artura. Jego własny autorytet, budował się w oparciu o podstawową zasadę fair-play. Zwycięstwa uczyły go umiejętności wygrywania bez pychy. Porażki były lekcjami pokory. Rywalizacja uczyła wzajemnego szacunku.
Dziś, z ciągłym entuzjazmem wyszukując analogie współzawodnictwa sportowego z współzawodnictwem biznesowym, Arturowi udaje się znaleźć jeszcze odpowiednią ilość czasu, by angażować się we współpracę, którą sam określa jako partnerską. Niekomercyjną.
W oparciu o doświadczenia niezwykle bogatej kariery zawodniczej, Artur wspiera liczne akcje i projekty charytatywne, które ideowo są mu bliskie. Angażuje się w inicjatywy społeczne, które w jego oczach są wartościowe. Projekty, które wspomaga, zawsze selekcjonuje i dobiera z wielką uwagą. Taki schemat działania, pozwala mu z należytym szacunkiem traktować organizatorów wszelkich przedsięwzięć o charakterze non-profit.